Anunt

Stimați colegi,

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, și ale Deciziei Colegiului Medicilor din
România nr. 16/2016, cu modificări, prin prezenta vă notificăm că,

în perioada 1 Noiembrie 2017 – 31 martie 2018
se vor elibera noile modele de certificate de membru al Colegiului Medicilor din România.

Vechile certificate de membru, pe care le dețineți în prezent, își vor înceta valabilitatea începând cu
data de 01 aprilie 2018.

Totodată, vă notificăm faptul că, potrivit Ord. MS nr. 1509/2008, cu modificări, în certificatul de
membru al CMR, vor fi menționate informațiile cuprinse în ordinul de confirmare. În cazul în care se
dorește schimbarea denumirii specialității dobândite cu cea echivalentă, prevăzută de actualul
Nomenclator de specialități medico-dentare, medicul poate solicita acest lucru Ministerului Sănătății,
având în vedere că aceasta este instituția care a emis actul ce se dorește a fi modificat.

De asemenea, vă notificăm faptul că eliberarea noilor certificate se va face în baza predării vechiului certificat, a prezentării cărții/buletinului de identitate valabil, iar cererea aferentă, prevăzută de legislație, va fi completată la sediul Colegiului Medicilor Suceava. Mai precizăm că dosarul personal al medicului trebuie să fie complet, fapt ce va fi analizat de către personalul tehnic al colegiului.

Biroul Colegiului Medicilor Suceava