CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ JUDETEANĂ

Consiliul Colegiului Medicilor Suceava convoacă Adunarea Generală Judeteană, în sedinta ordinară care va avea loc online, miercuri, 24 martie 2021, orele 17,00.

In caz de neîntrunire a cvorumului (cel putin 2/3 din numărul membrilor C.M. Suceava, turul al II-lea al Adunării Generale Judetene, va avea loc online, miercuri, 07 aprilie, ora 17,00.

Relaţii suplimentare la sediul Colegiului Medicilor  Suceava, telefon: 0230/522693.