STATUTUL Colegiului Medicilor din Suceava

Va aducem la cunostinta ca Statutul CM Suceava a fost adoptat in 2005. Datorita  modificarilor legislative aparute in ultima perioada, consiliul colegiului a decis adoptarea unui statut valabil la aceasta data, care sa concorde cu legislatia in vigoare.
In acest sens, va rugam sa studiati proiectul de Statutul al Colegiului Medicilor Suceava, ce se doreste adoptat In Adunarea Generala si, in car=zul in care aveti amendamente, care sa concorde cu legislatia, sa ni le remiteti pe acest email pana cel tarziu în data de 21 februarie 2048, ora 12.
Consiliul CM Suceava

HOTĂRÂREA NR. 01/24 FEBRUARIE 2018

În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și a Anexei nr. 1 a Hotărârii Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2016 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 981 din 7 decembrie 2016

Adunarea Generală Județeană a Colegiului Medicilor din Suceava adoptă:

STATUTUL Colegiului Medicilor din Suceava

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Colegiul Medicilor din Suceava se organizează şi funcţionează, în baza legii, a Statutului Colegiului Medicilor din România şi a prezentului statut, ca organizaţie profesională a medicilor la nivelul Județului Suceava, fiind o entitate de drept public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.
(2) Colegiul Medicilor din Suceava este parte integrantă a Colegiului Medicilor din România.
(3) Colegiul Medicilor din Suceava are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu de la data constituirii şi înregistrării la administraţia financiară şi este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni din partea terților.
(4) Între Colegiul Medicilor din România şi Colegiul Medicilor din Suceava există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară, care se stabilesc conform dispoziţiilor legii și Statutului Colegiului Medicilor din România . Ele vor avea la bază, în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea, autonomia organismelor locale, respectarea principiului democratic în luarea deciziilor şi în îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege şi de prezentul statut.
ART. 2
Ca organizaţie profesională județeană, Colegiul Medicilor din Suceava îndeplinește prerogativele Colegiul Medicilor din Romînia atribuite pentru un colegiu teritorial de către Legea nr. 95/2006, de către Statutul Colegiul Medicilor din România și de către legislația în vigoare.

(more…)

Citeste

Anunt

Stimați colegi,

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, și ale Deciziei Colegiului Medicilor din
România nr. 16/2016, cu modificări, prin prezenta vă notificăm că,

în perioada 1 Noiembrie 2017 – 31 martie 2018
se vor elibera noile modele de certificate de membru al Colegiului Medicilor din România.

Vechile certificate de membru, pe care le dețineți în prezent, își vor înceta valabilitatea începând cu
data de 01 aprilie 2018.

Totodată, vă notificăm faptul că, potrivit Ord. MS nr. 1509/2008, cu modificări, în certificatul de
membru al CMR, vor fi menționate informațiile cuprinse în ordinul de confirmare. În cazul în care se
dorește schimbarea denumirii specialității dobândite cu cea echivalentă, prevăzută de actualul
Nomenclator de specialități medico-dentare, medicul poate solicita acest lucru Ministerului Sănătății,
având în vedere că aceasta este instituția care a emis actul ce se dorește a fi modificat.

De asemenea, vă notificăm faptul că eliberarea noilor certificate se va face în baza predării vechiului certificat, a prezentării cărții/buletinului de identitate valabil, iar cererea aferentă, prevăzută de legislație, va fi completată la sediul Colegiului Medicilor Suceava. Mai precizăm că dosarul personal al medicului trebuie să fie complet, fapt ce va fi analizat de către personalul tehnic al colegiului.

Biroul Colegiului Medicilor Suceava

Citeste

Comisiei de Disciplina a CM Suceava

In atentia membrilor Colegiului Medicilor Suceava
Va aducem la cunostinta rezultatul votului pentru componenta Comisiei de Disciplina a CM Suceava.
  1. Dr. Hapenciuc Adriana Klara – 74;
  2. Dr. Iordăchescu Meda Doinița – 70;
  3. Dr. Botezan Adrian Horia – 52;
  4. Dr. Istocescu Adriana Eleonora – 52;
  5. Dr. Ignat Georgeta – 49;
  6. Dr. Brădățan Anca – 44;
  7. Dr. Burcă Anca – 42;
  8. Dr. Filip Roxana – 32;
  9. Dr. Groza Marinela Carmen – 24.
Urmeaza desemnarea unui reprezentant al DSP Suceava, conf. art. 452-454 din Legea nr. 95/2006 si confirmarea CEC a CMR.
 
Comisia Electorală a Colegiului Medicilor Suceava
Citeste

ANUNT

COMISIA ELECTORALĂ A COLEGIULUI MEDICILOR SUCEAVA anuntă desfasurarea turului al II-lea al alegerilor pentru desemnarea membrilor Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Suceava, pentru mandatul 2017-2023, deoarece la turul I nu au fost îndeplinite conditiile cvorumului minim necesar.

Turul al II-lea va avea loc la sediul colegiului, situat în Suceava, str. 6 Noiembrie, nr.28, în zilele de 01-02 octombrie 2017, intre orele 8,00-20,00.

Au drept de vot membrii Colegiului Medicilor Suceava care au achitat cotizatia lunară, la zi (inclusiv luna iulie 2017).

Relatii, la sediul Colegiului Medicilor Suceava, mai sus specificat, sau la telefon 0230522693.

Citeste

Stop diagnostic pe net! Mergi la cabinet!

În luna august 2017, Colegiul Medicilor din România demarează o campanie de interes public care are ca scop conștientizarea populației asupra riscurilor la care se expune atunci când informațiile neconvenționale iau locul consultațiilor medicale de specialitate.

Prin intermediul acestei campanii, Colegiul Medicilor din România trage un semnal de alarmă privind agravarea unor situații medicale și a efectelor pe termen lung în urma automedicației după sfaturi citite online și recomandă pacineților ca atunci când apar simptome ale unor boli să meargă obligatoriu la medic.

Campania va fi difuzată pe posturi de radio, TV, în presa scrisă și online, atât la nivel național cât și regional.

Mesajul transmis în cadrul campaniei este următorul:  „ Stop diagnostic pe net! Mergi la cabinet! O campanie inițiată de Colegiul Medicilor din România ce are ca scop informarea și conștientizarea populației asupra riscurilor la care se expune atunci când internetul ia locul medicului.”

Citeste

Zilele Medicale ale Sucevei – Editia a VI-a

S-a încheiat a VI-a Ediție a „Zilelor Medicale ale Sucevei”, la care au participat peste 700 de medici, de diferite specialități medicale, din țară și din străinătate.
Considerăm că manifestarea a fost una de succes, atât datorită temelor abordate, a calității acestora, cât și profesionalismului cu care au fost expuse.
Pe această cale mulțumim participanților și le oferim câteva imagini de la conferință, pe care sperăm să le urmăriți cu plăcere. De asemenea, mulțumim celor care ne-au transmis feedback pozitiv.
Citeste

Lista medicilor suspendați

Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Suceava se vede nevoită să publice lista medicilor suspendați, potrivit legislației în vigoare, pentru neplata cotizației pentru o perioadă mai mare de 6 luni, pentru neîntrunirea numărului de ore EMC și pentru lipsa avizării anuale a dreptului de liberă practică, în baza asigurării de răspundere civilă, pentru următorii medici:

DR. BIVOL TAMARA

DR. CIOBOTARU PAULA

DR. CORLAȚANU CAMELIA

DR. COSTĂCHESCU ANA CRISTINA

DR. FRÂNCU NICOLETA

DR. GRĂDINARU MARINELA

DR. HILOHI MARIA-FELICIA

DR. IONESCU DOINA ILEANA

DR. IONESCU FLORENTIN

DR. KATAN LYUDMILA

DR. LEONTE ANCA

DR. LEVIȚCHI EMILIA

DR. LEVIȚCHI IOAN

DR. MIHU NICOLAE

DR. MÂNDRILĂ ION

DR. MORARIU CRISTINA AURORA

DR. MORARIU VALERIAN

DR. MUSTAȚĂ VALERIU

DR.PÂNZAR ANA

DR. PETREA INGRID

DR. PETREA RADU

DR. SAVA CARMEN

Se precizează că, acestor medici, li s-au trimis Deciziile de suspendare aferente, la adresa de corespondență consemnată în baza de date a colegiului, dar acestea au fost returnate de către Poșta Română pentru neridicarea corespondenței.

În acest context, după ce Colegiul Medicilor Suceava a depus toate diligențele de notificare și transmitere procedurale (dovezile aflându-se la dosarele personale), se face acest anunț public de suspendare a calității de membru a medicilor mai sus menționați. Pentru detalii, personale interesate se pot adresa Colegiului Medicilor Suceava, la datele de contact menționate pe acest site.

Prin Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 48 din 30 iunie 2014, pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in cadrul institutiei Avocatul Poporului s-a infiintat Domeniul privind prevenirea torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante in locurile de detentie, care indeplineste atributiile specifice de Mecanism national de prevenire a torturii in locurile de detentie, in sensul Protocolului optional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Conventia impotriva torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptatd la New York la 10 decembrie 1984, ratificat de Romania prin Legea nr. 109/2009.

adresa avocatul poporului 2014

Citeste