Despre colegiile teritoriale

Organele de conducere ale colegiului teritorial sunt:

    a) adunarea generală;
    b) consiliul;
    c) biroul consiliului;
    d) preşedintele.

Adunarea generală este formată din medicii înscrişi la colegiul teritorial respectiv.

Membrii consiliului colegiului teritorial se aleg pe o perioadă de 4 ani de către membrii colegiului teritorial respectiv, potrivit unui regulamentul electoral.

Consiliul colegiului teritorial alege biroul consiliului. Biroul consiliului colegiului teritorial este format dintr-un preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un secretar. Preşedintele biroului consiliului colegiului teritorial este şi preşedintele colegiului teritorial.