Comisia de disciplina

Codul deontologic medical al Colegiului Medicilor din Romania

Competenţă

În cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizează şi funcţionează comisia de disciplină, independentă de conducerea colegiului, care judecă în complete de 3 membri abaterile disciplinare săvârşite de medicii înscrişi în acel colegiu.

La nivelul Colegiului Medicilor din România se organizează şi funcţionează Comisia superioară de disciplină, independentă de conducerea colegiului, care judecă în complete de 5 membri contestaţiile formulate împotriva deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale.

Unul dintre membrii comisiilor de disciplină este desemnat de autorităţile de sănătate publică, la nivel teritorial, şi de Ministerul Sănătăţii Publice, la nivelul Comisiei superioare de disciplină.

Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de adunarea generală a colegiului, iar membrii Comisiei superioare de disciplină vor fi aleşi de Adunarea generală naţională. Membrii comisiilor de disciplină vor fi aleşi din rândul medicilor primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani. Funcţia de membru al comisiei de disciplină este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul Colegiului Medicilor din România. Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplină este de 6 ani. Calitatea de membru al comisiilor de disciplină încetează prin deces, demisie, pierderea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România ori prin numirea unui alt reprezentant în cazul membrilor desemnaţi de către Ministerul Sănătăţii Publice sau autoritatea de sănătate publică.

Membrii comisiilor de disciplină se aleg prin vot secret şi pe baza candidaturilor depuse. La nivel teritorial se va alege un număr de 5 – 9 membri, iar la nivel naţional, 13. Membrii comisiilor de disciplină îşi vor alege un preşedinte care conduce activitatea administrativă a comisiilor de disciplină. Preşedintele comisiei de disciplină prezintă adunării generale raportul anual al activităţii comisiei de disciplină.

Componenţă

Dr. ADRIAN BOTEZAN – preşedinte
Dr. BRADATAN ANCA MIRUNA
Dr. BURCĂ ANA
Dr. ROXANA FILIP
Dr. DOBROMIR NICOLAE
Dr. ISTOCESCU ADRIANA
Dr. PAPUC RUMINIŢA
Dr. ABIŢEI LUDOVIC-reprezentant DSP Suceava