Educatie medicala continua

În vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicat al cunoştinţelor medicale, medicii sunt obligaţi să efectueze un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilite în acest sens de către Colegiul Medicilor din România. Sunt creditate cursurile, programele, precum şi celelalte forme de educaţie medicală continuă avizate de Colegiul Medicilor din România.

Medicii care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educaţie medicală continuă, stabilit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, sunt suspendaţi din exerciţiul profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv.

Educaţia medicală continuă (EMC) reprezintă totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de medici în vederea dobândirii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini profesionale, în scopul creşterii calităţii actului medical şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv.

Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC.

Creditele obţinute de medici în urma participării la activităţile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului. Evaluarea punctajului profesional al medicului se face periodic, la un interval de 5 ani. Prin excepţie, pentru medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face anual, în baza cererii de prelungire a activităţii.

Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze este de 200 pe parcursul ultimilor 5 ani sau de 40 pe an.