ANUNT

COMISIA ELECTORALĂ A COLEGIULUI MEDICILOR SUCEAVA anuntă desfasurarea turului al II-lea al alegerilor pentru desemnarea membrilor Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Suceava, pentru mandatul 2017-2023, deoarece la turul I nu au fost îndeplinite conditiile cvorumului minim necesar.

Turul al II-lea va avea loc la sediul colegiului, situat în Suceava, str. 6 Noiembrie, nr.28, în zilele de 01-02 octombrie 2017, intre orele 8,00-20,00.

Au drept de vot membrii Colegiului Medicilor Suceava care au achitat cotizatia lunară, la zi (inclusiv luna iulie 2017).

Relatii, la sediul Colegiului Medicilor Suceava, mai sus specificat, sau la telefon 0230522693.